Nga fëmija për fëmijë

Përfaqëson një projekt humanitar – edukativ përmes të cilit inkurajohet një ndjenjë solodariteti, ndjeshmërije, ndihmë dhe kuptim të nevojave të...

Posted

Bon – ton për fëmijë

Ky projekt u lejon fëmijëve të mësojnë se si të shprehen, të njohin dhe të zbatojnë sjellje të mira dhe të denjët që do t’u lejojnë atyre të...

Posted

Familja dhe vlerat familjare

Te fëmijët zhvillohet një ndjenjë të përkatësisë në familje përmes kuptimit, respektimit dhe zbatimit të vlerave familjare. Është realizuar me...

Posted

Reciklimi me imagjinatë

Ju ofron fëmijëve shprehi të mira jetese, përgjegjësia personale për mbrojtjen e mjedisit, njohjen e materijalit për reciklim, përzgjedhjen e...

Posted

Higjena ime – shprehja ime

Higjena ime – shprehja ime është një projekt arsimor që kontribuon në: ndërtimin e një ndjenje përgjegjësie dhe vetëkujdesjeje , inkurajimin...

Posted

Lojëra tradicionale

Si projekt plotëson nevojën për kërkime dhe njohuri rreth botës përreth fëmijëve, dëshirën e tyre për diçka të ndryshme dhe të reja që do të...

Posted