Mundëson rritje të drejtë dhe zhvillim të organizmit të fëmijës dhe parandalimin e deformimeve. Qëllimet e projektit janë: zhvillimi motorik dhe zhvillimi psikik, zhvillimi optimal të sistemit zhvillimor lokomotor, mbajtja e drejtë e trupit dhe zhvillimi harmonik i të gjitha grupeve të muskujve.

Është realizuar me fëmijë të moshës 3 – 6 vjeç (grup i vogël, i mesëm dhe i madh) në të gjitha objektet e kopshteve dhe fëmijët nga Qendra e zhvillimit të hershëm të fëmijëve”Bambi” dhe “Dielli”.