Porogrami për mësim të hershëm dhe zhvillim realizohet në tre gjuhë mësimore: