• Deri në 13:30 – Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira
  • 14:00 – Tualet dhe përgaditje për drekë
  • 14:30 – Dreka
  • 15:30- Realizimi i planit ditor
  • 16:00 – Zamra
  • 18:00 – Pushim pasiv – gjumë
  • 18:30 – Përgaditje për darkë
  • 19:30- Lojra të lira dhe qëndrim në ajr të pastër
  • 21:00 – Aktivitete të lira
  • 21:30 – Rregullimi i qendrës për mësim
  • Deri në 22:00 – Largimi i fëmijëve