Ky projekt u lejon fëmijëve të mësojnë se si të shprehen, të njohin dhe të zbatojnë sjellje të mira dhe të denjët që do t’u lejojnë atyre të përshtaten lehtë me mjedisin.

Realizohet me fëmijë të moshës 4 deri në 6 vjeç (grupi i mesëm dhe i madh) në të gjithë objektet dhe qendrat për Zhvillim të hershëm të fëmijëve, si dhe fëmijët nga 6-10 vjeç (grupet shkollore) në ndërtesat Lulebor dhe Bletëzat.