• Deri në 13:30 – Pranim i fëmijëve dhe aktivitete të lira
  • 13:30 – Realizimi i programit fakulltativ ( Programe sipas zgjedhjes së prindërve, fëmijëve, p.sh. gjuhë, balet)
  • 14:00 – Tualet dhe përgaditje për drekë
  • 14:30- Dreka
  • 15:30 – Realizimi i planit ditor
  • 16:00 – Zamra
  • 16:15 – Pushim pasiv – gjumë
  • 18:45 – Përgaditje për darkë
  • 21:00 – Aktivitete të lira dhe qëndrim në ajr të pastër
  • 21:30 – Rregullimi i qendrës mësimore
  • Deri në 22:00 – Largimi i fëmijëve