Qendra për Zhvillim të Hershëm të Fëmijëve ” Bambi ” me hapësirë prej 93m² me lokacion në ambijentet e Shkollës fillore “11-Tetor” – Kumanovë.

Fëmijët e moshave 3 -6 vjeçe janë të ndarë në dy grupe heterogjene të cilat punojnë në dy ndrime (prej orës 9.30-12.30 dhe prej orës 13:00-16:00).

Objekti ka vetëm një hyrje dhe i ka këto hapësira: hapësirë grupore për lojra, aktivitete dhe pushim ditor, dollape, WC dhe tualet.

Занимални


No posts found.Програми


No posts found.Одговорен воспитувач


No posts found.Воспитно-згрижувачки тим


No posts found.Контакт


Адреса: ул. „Тодор Велков“, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800