Higjena ime – shprehja ime është një projekt arsimor që kontribuon në: ndërtimin e një ndjenje përgjegjësie dhe vetëkujdesjeje , inkurajimin e durimit, qëndrueshmërisë dhe kuriozitetit, krijimin e zakoneve të mira higjienike, zhvillimin e proceseve të mendimit, nxitjen e interesit duke fituar njohuri të reja

Është realizuar me fëmijë të moshës 2-6 vjeç (grup i vogël, i mesëm dhe i madh) në të gjitha ambientet dhe qendrat e zhvillimit të hershëm të fëmijëve.