Si projekt plotëson nevojën për kërkime dhe njohuri rreth botës përreth fëmijëve, dëshirën e tyre për diçka të ndryshme dhe të reja që do të lidhen me botën e lojërave të fëmijërisë ndaj prindërve të tyre, gjë që do të krijojë kushte për një qëndrim harmonik të mjedisit.

I njejti realizohet në të gjitha grupet edukative dhe në të gjitha objektet dhe Qendrat për zhvillim të hershëm.