Mollëkuqe

Objekti “Mollëkuqja “me sipëfaqe prej 954,5m² dhe oborr me sipërfaqe prej 2467m² është ndërtuar me qëllim që paraqet një zgjidhje solide arkitekturore.

Fëmijët janë të ndarë në dy grupe fillesatre , tre grupe çerdhe (në gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe) dhe dy grupe edukuese të cilat punojnë me programën Mozaik (maqedonas – shqiptar dhe maqedonas – grupi serb).

Ka tre hyrje ku njëra është për fillesatar, njëra për kopshtin dhe një hyrje ekonomike)
E njeta i ka këto hapësira : hapësirë për loja grupore, aktivitete dhe pushim ditor, një sallë për më tepër qëllime, kabinet për stafin edukativo – arsimorë, dollape, dhomë grënje, WC dhe tualet, kuzhinë manuale, lavanderi, ambient për vendosjen e rezervuarit për EL nxemje nga 5 ton që ndodhet në objekt.

Aktivitete


Hënave

Lulet

Pëllumbat

Tërfilli

Yjet

ZiletProgrami


No posts found.

No posts found.Edukatore përgjegjëse


No posts found.Stafi edukator – përgëdhelës
Kontakte


Adresa: rr. “JNA” nr.34, 1300 Kumanovë
Tel: 031 413 800