Departamenti i kopshtit është një formë e organizuar institucionalisht për të qëndruar fëmijët nga 2 deri në 6 vjeç që sigurojnë kujdestari, edukim dhe arsimim. Në varësi të moshës së fëmijës, ata zhvillojnë, korrigjojnë dhe zbatojnë zakone të higjienës kulturore për kujdesin e pavarur dhe ruajtjen e shëndetit dhe zakoneve të tyre në ngrënie, larjen, veshjen dhe sjelljen kulturore në mjedise dhe situata të ndryshme me fëmijët dhe të rriturit.

Ka grupe kopshtesh në objektet: