Çerdhen tonë e shohim si një institucion të hapur dhe modern, në të cilën do të kushtohet rëndësi vetëbesimit, dallimit, individualitetit, multikulturës dhe do të promovohen nevojat dhe interesat e të gjithë nxënësve në procesin edukativo – arsimor.

Do të punojmë për avansimin e punës edukativo – arsimor, përmirësim dhe forcim të kolektivit , profesionalizimit dhe zhvillimin profesional. Nëpërmjet arsimit demokratik e modern do ti përforcojmë qytetarët të cilët do ti njohin dhe do të jenë përgjegjës për të drejtat e tyre.

Dëshira jonë është që të mbajmë pasqyrë dhe rejting të cilin e kemi në qytetin tonë dhe më gjërë , të njejtit ti mbajmë dhe ti shpërblejmë.