Ndrimi i parë

Të gjithë objektet (Luleborë, Bilbil, Lulevjollcë, Era, Bletëza, Mollëkuqe, Burimi) e kopshtit kryejn kujdes dhe aktivitete edukative në ndrimin e parë prej orës 06:00 – 18:00.

Ndrimi I dytë

Në objekti Lulevjollcë ka kujdesje dhe arsim edukativ dhe në ndrimin e dytë edhe atë prej 13:30- 22:00.

Qendrat për zhvillim të hershëm te fëmijët

Qendrat për zhvillim të hershëm te fëmijët Dielli dhe Bambi kryejn kujdes dhe aktivitet edukative në dy ndrime:

  • Ndrimi i parë 9:30 – 12:30
  • Ndrimi i dytë 13:00 – 16:00

Istitucioni punon çdo të shtunën e parë të muajit, në ambientet e objektit Era.