Te fëmijët shfaq një ndjenjë për qytetin e tyre, dashuri, respekt dhe kujdes ndaj kulturës – historis dhe traditës të popullit të vet, vendëlindje dhe atdhe.

Është realizuar me fëmijët nga 5 deri në 6 vjet në të gjithë objektet dhe qendrat për zhvilli të hershëm të fëmijëve.