• Deri në 8:15 – Pranimi i fëmijëve dhe ativitete të lira
 • 8:15 – Gjimnastika ditore
 • 8:15 – Mëngjes
 • 9:00 – Realizimi i plan programit ditor
 • 10:00 – Zamra
 • 10:30- Relaizimi i plan programit ditor
 • 11:15 – Shëtitje , vrojtim dhe qëndrim në ajr të pastër
 • 12:00 – Rregullimi i qendrës mësimore
 • 12:30 – Dreka
 • 12:45 – Pushim pasiv – gjumë
 • 14:30 – Zamra
 • 15:00 – Realizimi i programit fakulltativ ( Programe sipas zgjedhjes së prindërve, fëmijëve, p.sh. gjuhë, balet)
 • 15:30 – Realizimi i planit ditor
 • 16:45 – Lojra të lira
 • 17:30 – Rregullimi i qendrave mësimore
 • Deri në 18:00 largimi i fëmijëve