Ne jemi një çerdhe që sigurojmë sigurin, stimulimin dhe integrimin e mjedisit në të cilin është i përfshirë çdo fëmijë, i edukuar , i arsimuar dhe në mënyrë të drejtë ka ecur në rritje dhe në zhvillimin e përgjithshëm.

Nevojat dhe interesi i fëmijëve dhe i prindërve është puna jonë kryesore me të cilën ne interesohemi dhe angazhohemi.

I respektojmë dallimet, punojmë në zhvillim dhe socializim, multikultur dhe jemi të hapur ndaj zhvillimit social.