Qëndrim në kopësht me mëngjes

Qëndrim i fëmijëve në kopësht vetëm me mëngjes është një far shërbimi me kohë të caktuar deri në 11:00 ora gjatë ditës. Përfshin mëngjes, zamër...

Posted

Qëndrimi ditor në kopësht

Qëndrimi ditor për fëmijët e moshës parashkollore (prej 0-6vjeç) dhe e fëmijëve të moshës shkollore (prej 6-10vjeç) , është një formë e organizuar...

Posted