Fillestarët si një formë e organizuar kujdesi, edukimi dhe arsimimi i fëmijëve deri në moshën 2 vjeç, siguron plotësimin e nevojave themelore biologjike të fëmijës për ngrënie, pushimin e përditshëm të gjumit, higjenën personale me një qasje më të individualizuar.

Është realizuar në një mjedis stimulues, adekuat arsimor, shesh lojërash, pajisje të përshtatshme, pajisje lojë dhe ndihmëse , dietë sipas moshës, kujdesit shëndetësor dhe higjenës mendore.

Grupet fillestare ekzistojnë në objekte: