• Deri në 8:15 – Pranim i fëmijëve dhe aktivitete të lira
 • 8:15 – Përgaditje për mëngjes
 • 9:00 – Realizimi i planit ditor
 • 10:00- Zamra
 • 10:30 – Lojra të lira dhe qëndrim në ajr të pastër
 • 11:30 – Tualet, Përgaditje për drekë
 • 12:00 – Dreka
 • 12:45 – Pushim pasiv – gjumë
 • 14:45 – Zamra
 • 15:10 – Realizimi i planit ditor
 • 15:20 – Lojra të lira
 • Deri në 18:00 – Largimi i fëmijëve