Instituti siguron dhe shërbime për qëndrim të vazhduar për fëmijët sipas nevojave të tyre dhe orari I punës është sipas përdoruesve të shërbimit p.sh. prindër/kujdestar.

Децата престојуваат во комбинирана група (0 – 6 години) од 12:00 – 22:00 часот во Објектот Синоличка.
Fëmijët qëndrojnë në grupe të kombinuara (0-6 vjeç) prej 12.00-22.00 ora në objektin Lulevjollcë.

Fëmijëve ju sigurohen dy (2) racione (drake dhe darkë) dhe dy (2) zamra, aktivitete të organizuara edukativo-arsimore, pushim ditor dhe lojra të lira.