Qëndrim i fëmijëve në kopësht vetëm me mëngjes është një far shërbimi me kohë të caktuar deri në 11:00 ora gjatë ditës. Përfshin mëngjes, zamër dhe aktivitete edukativo – arsimore.

Çmimi këti shërbimi është 599.00 denarë.