Qëndrimi ditor për fëmijët e moshës parashkollore (prej 0-6vjeç) dhe e fëmijëve të moshës shkollore (prej 6-10vjeç) , është një formë e organizuar institucionale për qëndrim të fëmijëve me kohëzgjatje prej 8 deri në 11 orë në ditë. Fëmijët e moshës parashkollore (0-6 vjeç) mund të qëndrojnë në dy ndrime, ndërsa fëmijët e moshës shkollore (6-10) mund të qëndrojnë vetëm në ndrimin e parë.

Për fëmijët ofrojm kujdes, ushqim (mëngjes, drek dhe dy zamra), pushim ditor dhe aktivitete edukativo – arsimore.

Çmimi është 1490.00 den.