Bon – ton për fëmijë

Ky projekt u lejon fëmijëve të mësojnë se si të shprehen, të njohin dhe të zbatojnë sjellje të mira dhe të denjët që do t’u lejojnë atyre të...

Posted

Lojëra tradicionale

Si projekt plotëson nevojën për kërkime dhe njohuri rreth botës përreth fëmijëve, dëshirën e tyre për diçka të ndryshme dhe të reja që do të...

Posted