• Deri në 13:30 – Pranimi i fëmijëve dhe aktivitete të lira
  • 14:00 – Dreka
  • 15:00 – Realizimi i plan programit ditor
  • 15:30 – Zamra
  • 16:00 – Tualet dhe kujdesi ndaj fëmijëve
  • 18:00 – Pushim pasiv – gjumë
  • 18:15 – Tualeti dhe kujdesi i fëmijëve
  • 18:45 – Përgaditje për darkë
  • 21:00 – Pushim pasiv – gjumë
  • 21:00 – Tualet dhe kujdesi ndaj fëmijëve
  • Deri në 22:00 – Largimi i fëmijëve