• Deri në 8:15 – Prani i fëmijëve dhe aktivitet të lira
 • 8:15 – përgaditje për mëngjes
 • 9:00 – Realizimi i planit ditor
 • 10:00 – Zamra
 • 10:20 – Tulaet dhe përgaditja për në gjumë
 • 10:50 – Pushim pasiv – gjumë
 • 12:50 – Tualet, përgaditje për drekë
 • 13:10 – Dreka
 • 13:40 – Larja e duarve dhe tualeti
 • 14:00 – Lojra të lira dhe qëndrimi në ajr të pastër
 • 15:00 – Zamra
 • 15:30 – Realizimi i planit ditor
 • 16 :00 – Lojra të lira
 • Deri në 18:00 – Largimi i fëmijëve