Интерен оглас бр.01/2023 за пополнување на работни места на еден давател на услуги и едно помошно – техничко лице со унапредување во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово

Интерен оглас бр.01/2023 за пополнување на работни места на еден давател на услуги и едно помошно – техничко лице со унапредување во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово

Интерен оглас бр.01/2023 за пополнување на работни места на еден давател на услуги и едно помошно – техничко лице со унапредување во ЈОУДГ...

Posted
Мали велосипедисти

Мали велосипедисти

На 18.05 2023 година во организација на велосипедскиот клуб „Вело М“ – Куманово, Одделението за превенција при СВР Куманово и Општинскиот...

Posted