Новости


Активности

Креативна работилница „Јас во мојата градинка“ – објект „Синоличка“

Креативна работилница „Јас во мојата градинка“ – објект „Синоличка“

Во рамки на проектот „Подигнување на квалитетот на предучилишно образование и грижа“ беше реализирана креативна работилница со родители и деца на тема „Јас во мојата градинка“. Целта на...
Posted by
Добредојде Есен – објект „Бубамара“

Добредојде Есен – објект „Бубамара“

На 23ти септември ни пристигна златокоса есен во полн сјај со своите разновидни плодови и остави богати дарови во секој дом. Топлото есенско сонце ги намами дечињата од градинката...
Posted by
Одбележување на светски ден- Ден без автомобили ( 22 септември) – објект „Бубамара“

Одбележување на светски ден- Ден без автомобили ( 22 септември) – објект „Бубамара“

На ден 22.09 децата од објект Бубамара наместо да дојдат во градинка со автомобилите на своите родители, пристигнаа во градинка со своите тротинети. Се поттикнаа на критичко размислување за...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“