Активности

Нечиста Стана – објект „Кокиче“

Нечиста Стана – објект „Кокиче“

Чисти, уредни и здрави е пораката која ја упати воспитниот тим до дечињата во објектот „Кокиче“. Воспитувачките во улога на актери, подготвија едукативна театарска претстава за сите дечиња...
Posted by
Хигиенски навики – објект „Бубамара“

Хигиенски навики – објект „Бубамара“

Во градинка со другарчињата се дружиме, се забавуваме, но учиме и како здравјето да го чуваме. Здрави заби за да имам треба секојдневно здрава храна да примам.Редовно со четкичка за заби да ги...
Posted by
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ, Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово, Ве известува дека, доколку има доволен број на пријавени деца, од 01.10.2021...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“