Новости


Активности

„Се од тиква“- Есенска креативна работилница со родители – објект ,,Кокиче“

„Се од тиква“- Есенска креативна работилница со родители – објект ,,Кокиче“

Во просториите на објектот,,Кокиче” организиравме заедничко дружење на децата со нивните родители и поблиските членови од нивното семејството. Децата ги поздравија на приредбата организирана...
Posted by
Семејно-креативна работилница ,,Да ги оживееме есенските плодови,, – објект „Развигорче“

Семејно-креативна работилница ,,Да ги оживееме есенските плодови,, – објект „Развигорче“

Есента е годишно време кога наоѓаме мир дома, поклонувајќи внимание на оние плодови што таа ќе ни ги дари. Есента е доба на зрелост, онаа што го губиме во цвеќето уште повеќе го добиваме во...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“