Новости


Активности

Мали велосипедисти

Мали велосипедисти

На 18.05 2023 година во организација на велосипедскиот клуб „Вело М“ – Куманово, Одделението за превенција при СВР Куманово и Општинскиот совет за безбедност во сообраќај, во Градскиот парк...
Posted by
Театарска претстава – Велигденска приказна  Велигден иде, секаде весело и радосно да биде – објект „Бубамара“

Театарска претстава – Велигденска приказна Велигден иде, секаде весело и радосно да биде – објект „Бубамара“

Воспитно – згрижувачкиот тим од објектот Бубамара заедно со стручните работници и соработници денеска 11.04.2023 одржаа театарска претстава за децата во објектот Бубамара и децата од ОУ...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“