Активности

Новогодишен подарок за моето другарче – објект „Бубамара“

Новогодишен подарок за моето другарче – објект „Бубамара“

Месец декември е месец на дарување, затоа во објект „Бубамара“ одлучивме да реализираме една поинаква работилница. Децата извлекоа тајно другарче од својата група за кое заедно со своите родители...
Posted by
Подготвувам новогодишни украси дома и во градинка – објект „ Кокиче “

Подготвувам новогодишни украси дома и во градинка – објект „ Кокиче “

Во пресрет на новогодишните празници на ден 23.12.2021 организиравме онлајн семејно креативна работилница насловена: ,, Подготвувам новогодишни украси дома и во градинка”. Целта беше заедно...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“