Воспитание и образование Згрижување Исхрана Slide Slide

Новости


Активности

Дедо Мраз на мотор во „Бубамара“

Дедо Мраз на мотор во „Бубамара“

Во соработка со Мото клуб Мечки како дел од долгогодишна соработка се одржа интерна активност Дедо Мраз на мотор. Поради временските услови Дедо Мраз оваа година задоцни, но радоста беше уште...
Posted by
Предновогодишно дружење на децата од објект „Кокиче“ со учениците од СОУ „Гоце Делчев“ и претставници од Црвен крст -Куманово

Предновогодишно дружење на децата од објект „Кокиче“ со учениците од СОУ „Гоце Делчев“ и претставници од Црвен крст -Куманово

При посетата волонтерите од ООЦК Куманово на присутните дечиња им поделија четки за заби и зборуваа за важноста од оддржување на забоздравствена заштита, како и редовно посетување на заболекар и...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“