Децата од 2-6 годишна возраст јадат во хигиенско уредена просторија – трпезарија. Секое дете има место за седење покрај маса и се поттикнува постепено, целосно, културно, самостојно, полека и тивко да јаде, во исто време со другите деца.