При посетата волонтерите од ООЦК Куманово на присутните дечиња им поделија четки за заби и зборуваа за важноста од оддржување на забоздравствена заштита, како и редовно посетување на заболекар и чистење на забите. Учениците од училишниот клуб на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ изработија новогодишни честитки и истите заедно со бонбончиња им ги поделија на дечињата.