Денес, со децата и воспитно згрижувачкиот тим на ниво на објектот ,,Кокиче”, го одбележавме Меѓународниот ден на семејството – 15 мај 2022 год.

По тој повод во дворот на градинката со куклена претстава ,,Семејството празнува”, ја истакнавме улогата на родителството за градење на цврсто и здраво семејството посветено на децата и нивниот правилен развој.