Цртање на плочник на тема „Со љубов за моето семејство“