Полицаецот е пријател и мој и твој, и на сите,

на добрите, среќни им ги прави дните!