На 30.11.2018 год. во Центарот за Ран детски развој Бамби се оддржа семејна креативна работилница со наслов „Да ја испратиме есента“ на која дечињата со своите родители изработуваа слики со есенски мотиви применувајќи различни техники.