Секоја пролет децата во нашата градина со возрасните засадија градинарски растенија. Така го собраа сиот потребен алат за засадување, ископаа мали дупки во почвата, засадија семиња и коренчиња во леи, ги покријат со земја,а потоа секој ден ги полеваа со вода. Децата знаат дека ќе поминат денови,месеци и од сите семиња што ги посадија еден ден ќе се насладуваат на зеленчуци разни.