По повод новогодишните празници, традиционално како и секоја година, децата проследија новогодишен концерт.
Децата ја прават магијата во градинката.