Натпреварувачките игри се многу интересни за децата, поттикнуваат низа цели од доменот физичко здравје и моторен развој. Денеска во објект Бубамара организиравме игри без граници по повод детска недела.