На 28.12.2019 год. во Центар за ран детски развој „Сонце“ се одржа семејно креативна работилница со наслов „Оживување на есенски плодови“. На работилницата децата одржаа пригодна приредба и заедно со своите родители направија интересни изработки од есенски плодови.