Центар за РДР – Сонце

Центар за Ран детски развој „Сонце“ со корисна површина од 128 m2 е лоциран во простории на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ – Куманово, подрачно училиште во населбата Иго Тричковиќ.

Децата на возраст од 3 – 6 години се распоредени во две хетерогени групи кои работат во две смени (од 9:30 – 12:30 и од 13:00 – 16:00 часот).

Објектот има еден влез и располага со следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, гардероби, ВЦ простории и купатила.

Занимални


Зумбули

ЛалињаПрограми


Згрижување на деца во Центар за ран детски развој (3-6 години)Одговорен воспитувач


No posts found.Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800


[/trx_infobox]