Активности

Игри без граници 2019

Игри без граници 2019

Децата од објектот Синоличка земаа учество на традиционалниот настан „Игри без граници“ кој годинава се одржа во ЈУДГ „Детска радост“ – Скопје. Игрите беа од забавен и натпреварувачки...
Posted by
Хепенинг по повод Меѓународен ден на мирот – Дом за стари лица „Зафир Сајто“

Хепенинг по повод Меѓународен ден на мирот – Дом за стари лица „Зафир Сајто“

По повод Меѓународниот ден на мирот децата од установата учествуваа на настан огранизиран од Општина Куманово – Сектор за образование во Дом за стари лица „Зафир Сајто“. Таму децата цртаа на...
Posted by
Еко акција

Еко акција

На 28.09.2019год. во организација на ООУ „Кочо Рацин“ во соработка со „Ангел Шајче“ – објект Пчелка, ЈП „Чистота и зеленило“ , Волонтерските здруженија „Кумановски акцијаши“ и „Не биди...
Posted by
Денови на медот – 2019година

Денови на медот – 2019година

На 26.09.2019год. на Градскиот плоштад беа отворени Денови на медот во организација на Здружение на пчелари „ПЧЕЛА“ – Куманово, на кои традиционално земаа учество и децата од нашата установа. Оваа...
Posted by
Еко Акција – објект „ Пчелка“

Еко Акција – објект „ Пчелка“

Во сабота на 28.09.2019год. во организација на ООУ „ Кочо Рацин“, во соработка со ЈОУДГ „ Ангел Шајче“ – објект „ Пчелка“, ЈП „Чистота и зеленило“, волонтерските здруженија „ Кумановски...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“