Активности

Семејна креативна работилница „Да ја испратиме есента“ – Центар за РДР Бамби

Семејна креативна работилница „Да ја испратиме есента“ – Центар за РДР Бамби

На 30.11.2018 год. во Центарот за Ран детски развој Бамби се оддржа семејна креативна работилница со наслов „Да ја испратиме есента“ на која дечињата со своите родители изработуваа слики со...
Posted by
Семејна креативна работилница „Здрава храна за детство без мана“ – објект Детелинка

Семејна креативна работилница „Здрава храна за детство без мана“ – објект Детелинка

На 22.11.2018 год. во објектот Детелинка се оддржа семејна креативна работилница со наслов „Здрава храна за детство без мана“ на која дечињата со своите родители од есенски плодови подготвија...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“