Активности

Ден на планетата Земја

Ден на планетата Земја

Нашата планета Земја со сите природни убавини ни дава добро здравје и живот и заслужува посебно внимание. Затоа децата од ЈОУДГ „Ангел Шајче”-Куманово, на 22 април 2020 год.,  во...
Posted by
„Писмо за Дедо Мраз“

„Писмо за Дедо Мраз“

На голема радост на дечињата од сите објекти, по повод новогодишните празници нашата установа ја посети Дедо Мраз. Во весела атмосфера, со игра и песна тие ја проследија претставата Писмо за Дедо...
Posted by
Новогодишна семејно креативна работилница – објект „Изворче“

Новогодишна семејно креативна работилница – објект „Изворче“

Децата и вработените од објект „Изворче“ заеднички се подготвуваат за највеселиот ден. Под мотото „Нова година ни иде, весело ќе биде“ со голема радост беа изработени многу новогодишни украси и...
Posted by

Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на...
Posted by

Спортски (физички, моторички) активности

Овозможува правилен раст и развој на детскиот организам и превенција од деформитети. Цели на проектот се: развивање на целокупен моторен и психички развој, развивање на оптимален развој на...
Posted by

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на трпеливост, истрајност и љубопитност, создавање...
Posted by

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно селектирање и рециклирање на отпад. Се реализира со деца...
Posted by

Наша визија

„Нашата градинка ја гледаме како отворена и современа установа, во која ќе се негува самопочитта, различноста, индивидуалноста, мултикултурализмот и ќе се промовираат потребите и интересите на сите учесници во воспитно-образовниот процес.“


Ние се грижиме за вашите деца

Наша мисија

„Потребите и интересите на децата и родителите се центар на нашето залагање и ангажирање.“