Социо-емоционален развој (0-2)

Социо-емоционален развој (0-2)

Социјален развој Да се поттикнува детето да воспоставува емоционални врски со еден или повеќе возрасни лица и да се развива чувство на сигурност...

Posted
Социо-емоционален развој (2-3)

Социо-емоционален развој (2-3)

Социјален развој Да се поттикнува детето да се запознае со својот воспитувач и негувател, со занималната, центрите за учење, играчките и...

Posted
Социо-емоционален развој (3-4)

Социо-емоционален развој (3-4)

Социјален развој Да се запознае со името на градинката; да се запознае со правилата за однесување во групата и да се навикнува целосно да ги...

Posted
Социо-емоционален развој (4-5)

Социо-емоционален развој (4-5)

Социјален развој Да се оспособува детето за воочување и почитување на сличностите и разликите кај себе и другите деца; да се поддржува да ги...

Posted
Социо-емоционален развој (5-6)

Социо-емоционален развој (5-6)

Социјален развој Да се запознае детето со воспитувачот, просторијата со опрема, средствата, играчките и материјалите во просторијата за учење и...

Posted