Здравје и моторички развој (0-2)

Здравје и моторички развој (0-2)

Груб моторички развој Да се оспособи детето да седи и да се движи користејќи ги предметите околу себе да се охрабрува детето вообидите да лази и...

Posted
Здравје и моторички развој (2-3)

Здравје и моторички развој (2-3)

Груб моторички развој Да се оспособи детето да оди на прсти на кратко растојание; да се охрабри да стои и да скока на една нога нанапред; да се...

Posted
Здравје и моторички развој (3-4)

Здравје и моторички развој (3-4)

Груб моторички развој Да се оспособи детето да одржува рамнотежа при трчање; да се развива способноста да се движи нанапред и наназад со...

Posted
Здравје и моторички развој (4-5)

Здравје и моторички развој (4-5)

Груб моторички развој Да се поттикнува детето да трча стабилно и брзо; да се развива способноста да потскокнува со едната и другата нога; да се...

Posted
Здравје и моторички развој (5-6)

Здравје и моторички развој (5-6)

Груб моторички развој Да се усоврши способноста за одржување на рамнотежата на телото; да се усовршат основните природни движења: одење, трчање...

Posted