Социо-емоционален развој (5-6)

Социо-емоционален развој (5-6)

Социјален развој Да се запознае детето со воспитувачот, просторијата со опрема, средствата, играчките и материјалите во просторијата за учење и...

Posted
Социо-емоционален развој (4-5)

Социо-емоционален развој (4-5)

Социјален развој Да се оспособува детето за воочување и почитување на сличностите и разликите кај себе и другите деца; да се поддржува да ги...

Posted