Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги...

Posted

Моја хигиена – моја навика

Моја хигиена – моја навика е едукативен проект кој придонесува за: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, поттикнување на...

Posted

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно...

Posted

Семејство и семејни вредност

Кај децата развива чувство на припадност во семејството преку разбирање, почитување и применување на семејните вредности. Се реализира со деца на...

Posted

Бон-тон за деца

Проектот овозможува децата да научат како да се изразуваат, да препознаваат и применуваат убаво и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно...

Posted

Од дете за дете

Претставува хуманитарно – едукативен проект преку кој кај децата се поттикнува чувство на солидарност, емпатија, помагање и разбирање на...

Posted

Градот низ детските очи

Кај децата развива чувство на припадност кон својот град, љубов, почитување и грижлив однос кон културно – историски и традиционални...

Posted