Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги...

Posted

Бон-тон за деца

Проектот овозможува децата да научат како да се изразуваат, да препознаваат и применуваат убаво и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно...

Posted