Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги...

Posted
Традиционални игри

Традиционални игри

Во Спортско рекреативниот центар Пелинце дечињата од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово поминаа прекрасен ден во природа во рамки на настанот Ја...

Posted
Традиционални игри

Традиционални игри

Во Спортско рекреативниот центар Пелинце децата од големите групи од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово поминаа прекрасен ден во природа во рамки на...

Posted

Семејство и семејни вредност

Кај децата развива чувство на припадност во семејството преку разбирање, почитување и применување на семејните вредности. Се реализира со деца на...

Posted
Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница од 21 март 2020, дека сите заклучоци, мерки, насоки и препораки во функција на преземање...

Posted

Рециклирање со имагинација

На децата им нуди добри животни навики, лична одговорност за заштита на животна средина, препознавање на материјал за рециклирање, правилно...

Posted
Пролетен концерт

Пролетен концерт

Традиционално, децата од големи групи од сите објекти го посетија музичкото училиште „Панче Пешев“ каде што проследија пролетен концерт.

Posted