Традиционални игри

Како проект ја задоволува потребата од истражување и сознанија за светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги...

Posted
Традиционални игри

Традиционални игри

Во Спортско рекреативниот центар Пелинце дечињата од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово поминаа прекрасен ден во природа во рамки на настанот Ја...

Posted
Традиционални игри

Традиционални игри

Во Спортско рекреативниот центар Пелинце децата од големите групи од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово поминаа прекрасен ден во природа во рамки на...

Posted