• до 8:15 – Прием на децата и слободни активности
 • 8:15 – Подготовка за појадок и појадок
 • 9:00 – Реализација на дневното планирање
 • 10:00 – Ужинка
 • 10:20 – Тоалет и подготовки за спиење
 • 10:50 – Пасивен одмор – спиење
 • 12:50 – Тоалет, подготовки за ручек
 • 13:10 – Ручек
 • 13:40 – Миење раце и тоалет
 • 14:00 – Слободни игри и престој на воздух
 • 15:00 – Ужинка
 • 15:30 – Реализација на дневното планирање
 • 16:00 – Слободни игри
 • до 18:00 – Заминување на децата