• до 13:30 – Прием на децата и слободни активности
 • 14:00 – Ручек
 • 15:00 – Реализација на дневното планирање
 • 15:30 – Ужинка
 • 16:00 – Тоалет и нега на детето
 • 18:00 – Пасивен одмор – спиење
 • 18:15 – Тоалет и нега на децата
 • 18:45 – Подготовка за вечера и вечера
 • 21:00 – Пасивен одмор – спиење
 • 21:00 – Тоалет и нега на децата
 • 21:45 – Слободни активности
 • до 22:00 – Заминување на децата