Прва смена

Сите градински објекти (Кокиче, Славејче, Синоличка, Развигорче, Пчелка, Бубамара, Изворче) вршат згрижување и воспитно едукативна дејност во прва смена и тоа од 6:00 – 18:00.

Втора смена

Објектот Синоличка врши згрижување и воспитно едукативна дејност во втора смена и тоа од 13:30 – 22:00.

Центри за ран детски развој

Центрите за ран детски развој Сонце и Бамби вршат згрижување и воспитно едукативна дејност во две смени:

  • Прва смена 9:30 – 12:30
  • Втора смена 13:00 – 16:00

Установата работи секоја прва сабота во месецот, во просториите на објектот Развигорче.