• до 8:15 – Прием на децата и слободни активности
 • 8:15 – Утринска гимнастика
 • 8:15 – Појадок
 • 9:00 – Реализација на дневното планирање
 • 10:00 – Ужинка
 • 10:30 – Реализација на дневното планирање
 • 11:15 – Прошетки, набљудување и престој на свеж воздух
 • 12:00 – Средување на центрите за учење
 • 12:30 – Ручек
 • 12:45 – Пасивен одмор – спиење
 • 14:30 – Ужинка
 • 15:00 – Реализација на факултативни програми (програми по избор на родителите, децата, пример: јазик, балет)
 • 15:30 – Реализација на дневното планирање
 • 16:45 – Слободни игри
 • 17:30 – Средување на центрите за учење
 • до 18:00 – Заминување на децата